AGRO-TOUR 2017 - Pokazy polowe

   W sierpniu 2017 roku zorganizowaliśmy cykl pokazów siewu pasowego rzepaku ozimego. Do pokazów wykorzystano siewniki Salvis Z i Salvis T. Celem było zademonstrowanie jak w krótkim czasie przeprowadzić siew rośliny uprawnej, wykonać spulchnianie pasa gleby i nawożenie bez generowania dodatkowych przejazdów co zmniejsza nakład energetyczny oszczędzając czas i pieniądze.
   Do współpracy zaprosiliśmy firmę AGRII która jest dystrybutorem odmiany rzepaku ozimego ES Baracco wykorzystanej w pokazach. Odmiana ta charakteryzującą się cechami pożądanymi w wymienionym systemie uprawy. Łączy w sobie dużą tolerancje na warunki glebowe, bardzo silny wzrost systemu korzeniowego jak również wysoki wigor jesienny ale bez tendencji do wynoszenia stożka wzrostu. Dzięki specyficznemu pokrojowi odmiana ta dodatkowo zwiększa swoją zimotrwałość co zostało potwierdzone w badaniach rejestrowych. Efektem połączenia wszystkich pozytywnych cech jest potencjał plonowania, który jest jednym z najwyższych spośród badanych odmian.

Metodyka pokazów była jednakowa dla wszystkich lokalizacji:

 • siew bezpośrednio w ścierń po zastosowaniu jedynie Brony Mulczowej z jednym wyjątkiem w Budziszowie (siew po bronie talerzowej)
 • nawożenie jedynie w pasach gdzie wysiewano roślinę uprawną (oszczędność nawozów i ich lepsze wykorzystanie, lepsza gospodarka fosforem)
 • taka sama odmiana w tej samej zakładanej obsadzie 50 roślin/mkw

Pod koniec października przeprowadzono lustracje polową oceniając obsadę roślin ich wielkość, stan fitosanitarny jak również wygląd ogólny plantacji.


Biorąc pod uwagę ogromną zmienność warunków glebowych, terminu siewu jak również regionu kraju wyniki są bardzo ciekawe czym chcemy się podzielić.
1. Czarnocin:

 • termin siewu: 11.08
 • rodzaj gleby: gleba średniozwięzła, klasy 3B
 • warunki siewu: bardzo dobre
 • wschody i obsada roślin: 40r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny równomiernie rozmieszczone, prawidłowo wyrośnięte przed zimą
 • spostrzeżenia i sugestie: widoczne niedobory azotu z uwagi na termin siewu i przebieg pogody jak również brak dodatkowego nawożenia tym pierwiastkiem.

2. Kutno:

 • termin siewu: 14.08
 • rodzaj gleby: gleba średniozwięzła, klasy 3A
 • warunki siewu: bardzo dobre, obfite opady deszczy poprzedzające siew
 • wschody i obsada roślin: 40r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny dobrze wyrośnięte, prawidłowa architektura, równomiernie rozmieszczone na polu
 • spostrzeżenia i sugestie: niewielkie niedobory azotu możliwe do zniwelowania jak również dokarmienie mikroelementowe celem zagęszczenia soków komórkowych przed zimą.

3. Gądki k/Poznania:

 • termin siewu: 17.08
 • rodzaj gleby: gleba raczej zwięzła, klasy 3A
 • warunki siewu: siew przerwany przez deszcz, dokańczany następnego dnia, gleba nadmiernie wilgotna
 • wschody i obsada roślin: 25r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny zróżnicowane pod kątem wielkości, miała na to wpływ pasowa presja samosiewów zbóż, na obsadę niewątpliwie miały wpływ warunki siewu.
 • spostrzeżenia i sugestie: zastosowano fungicyd z grupy regulatorów wzrostu dzięki czemu plantacja powinna się wyrównać. Należało by wykonać dokarmianie dolistne mikroelementami.

4. Podgaje k/Piły:

 • termin siewu: 18.08
 • rodzaj gleby: gleba lekka, kamienista, klasy 4A, 4B miejscami 5
 • warunki siewu: nie korzystne, siew przeprowadzany po obfitych opadach i w trakcie deszczu
 • wschody i obsada roślin: 30 do 40r/mkw
 • wygląd plantacji: warunki pogodowe uniemożliwiały terminowe wykonanie zabiegów agrochemicznych, widoczne zachwaszczenie które powinno zanikać. Rośliny równomiernie rozmieszczone na polu w fazie 8-10 liści, szyjka korzeniowa osadzona prawidłowo.
 • spostrzeżenia i sugestie: zalecane dokarmianie dolistne makro i mikroelementowe celem poprawy tempa wzrostu, gleby lekki i duża suma opadów przemywa pierwiastki w dół profilu glebowego co utrudnia ich pobieranie przez młode rośliny.

5. Golub-Dobrzyń:

 • termin siewu: 21.08
 • rodzaj gleby: gleba średniozwięzła, klasy 4A, 4B w dobrej kulturze
 • warunki siewu: : dobre, gleba wilgotna ale nie nadmiernie
 • wschody i obsada roślin: równomierne, około 35r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, prawidłowo wykształcone 10-12 liści, szyjka korzeniowa średnicy około 12mm.
 • spostrzeżenia i sugestie: co ciekawe nie występują zastoiska wodne na plantacji, należy wykonać zabieg fungicydowy z mikroelementami co pozytywnie wpłynie na zimotrwałość.

6. Myszeniec koło Przasnysza:

 • termin siewu: 22.08
 • rodzaj gleby: gleba średniozwięzła, klasy 3-4A, utrzymana w bardzo wysokiej kulturze
 • warunki siewu: bardzo dobre, gleba wilgotna
 • wschody i obsada roślin: równomierne, około 45r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, bardzo mocno wyrośnięte. Gleba obficie nawożono Korzeńcem co ma wpływ na intensywny wzrost.
 • spostrzeżenia i sugestie: rośliny nadmiernie wyrośnięte, nie wykonano zabiegu regulacji łanu co należy przeprowadzić bezwzględnie. Stożek wzrostu osadzony jest prawidłowo ale to ostatni moment na zastosowanie mocnego regulatora. Na plantacji nie obserwuje się absolutnie żadnych niedoborów.

7. Zamość:

 • termin siewu: 23.08
 • rodzaj gleby: gleba zwięzłą, klasa 3A-3B
 • warunki siewu: średnie, gleba przesuszona, zbrylała się podczas przejazdu siewnika
 • wschody i obsada roślin: prawie równomierne, 40-45 r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, dobrze wykształcone 8-10 liści właściwych, widoczne niewielkie straty spowodowane przez ślimaki głównie od brzegów pola.
 • spostrzeżenia i sugestie: plantacja dobrze rokująca, możliwość wykonania dokarmienia mikroelementowego celem poprawienia zimotrwałości.

8. Oleśnica:

 • termin siewu: 25.08
 • rodzaj gleby: gleba średniozwięzła klasy 3A-3B
 • warunki siewu: bardzo dobre, gleba wilgotna
 • wschody i obsada roślin: równomierne, 30r/mkw
 • wygląd plantacji: rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, widoczne nie wielkie niedosiane place- błąd przy wykonywaniu siewu, plantacja bardzo dobrze rokuje
 • spostrzeżenia i sugestie: wykonano wszystkie zabiegi zalecane na jesieni, rośliny bardzo dobrze przygotowane do zimowania

9. Budziszów Wielki koło Legnicy:

 • termin siewu: 29.08
 • rodzaj gleby: gleba zwięzła klasy 2-3A
 • warunki siewu: gleba wstępnie uprawiona broną talerzową, warunki dobre choć widoczne zbrylenie
 • wschody i obsada roślin: nierównomierne, 20-25-30 roślin/mkw zależnie od miejsca
 • wygląd plantacji: rośliny zróżnicowane pod kątem wielkości, zbrylenie gleby przełożyło się na jakość wschodów. Widoczne duże żerowanie ślimaków co najmocniej odbiło się na obsadzie. Do końca wegetacji jesiennej rośliny powinny się wyrównać.
 • spostrzeżenia i sugestie: w tego typu systemach i w warunkach obfitych opadów deszczu należy często monitorować ślimaki, granulaty ślimakobójcze są tylko do pewnego stopnia odporne na rozmywanie, co jest warunkiem skutecznego zwalczania agrofaga. Preparaty znacznie różnią się w tym zakresie, jednym z najbardziej trwałych a przez to skutecznych jest preparat Allowin 04GB który cechuje się również doskonałą smakowitością, chętniej pobierany jest przez szkodnika i gwarantuje wyższą skuteczność.