FALCON - EFEKT SIEWU

7.05.2019 odbyła się premiera naszego siewnika punkowego FALCON. Tego dnia wykonaliśmy siew kukurydzy na poletku pokazowym.

Dzisiaj możemy ocenić skuteczność i dokładność siewu wykonanego za pomocą naszego siewnika.


- obsada roślin to 83 000 (rozstaw w rzędzie - 16 cm)

- zdecydowana większość jest już w stadium piątego liścia właściwego

- system korzeniowy jest dobrze rozwinięty

- brak przebarwień związanych z niedoborem fosforu (w podsiewie zastosowane zostały nawozy fosforowe)


* zdjęcia wykonane w dniu 6.06.2019