Formularz oceny zadowolenia klienta

Ankieta

Szanowni Państwo!

Niniejszą ankietę kierujemy do wszystkich naszych Klientów. Ma ona na celu dokonanie obiektywnej oceny jakości oferowanych przez nas produktów oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacje jakie uzyskujemy od Państwa są realną podstawą zmian wprowadzanych w naszej organizacji.
Z tego też względu bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.1. W jaki sposób Pan(i) uzyskał(a) informacje o naszej Firmie?

Internet
Materiały pisemne, ulotki, foldery
Inni Klienci
Targi
Inne (jakie?):

2. Jak Pan(i) ocenia jakość oferowanych przez naszą Firmę produktów?

Bardzo wysoko
Wysoko
Przeciętnie
Nisko
Bardzo nisko
Inne (jakie?):

3. Proszę o ocenę informacji uzyskanych z naszych materiałów reklamowych (strona WWW, foldery):4. Proszę ocenić poziom obsługi Klienta, na każdym etapie Państwa kontaktu z naszymi pracownikami (wiedza, uprzejmość, życzliwość):

Bardzo wysoko
Wysoko
Przeciętnie
Nisko
Bardzo nisko
Uwagi:

5. Proszę o ocenę poziomu cen naszych produktów w stosunku do innych firm oferujących maszyny rolnicze:

Zdecydowanie niższy
Niższy
Podobny
Wyższy
Zdecydowanie wyższy
Uwagi:

6. Proszę o ocenę działania procesu reklamacyjnego w naszej Firmie:

Bardzo wysoko
Wysoko
Przeciętnie
Nisko
Bardzo nisko
Uwagi:

7. Czy poleciłby Pan(i) naszą Firmę?

Tak
Nie
Nie wiem

8. Czy podejmując decyzję o zakupie maszyn rolniczych w przyszłości planuje Pan(i) skorzystać z naszej oferty?

Tak
Nie
Nie wiem

9. Ogólne uwagi o firmie AGRO-MASZ Paweł Nowak: