Ekosystem Ziemi znalazł się z powodu działalności człowieka w podwójnym kryzysie. Zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego zaczynają być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości. Badacze z Międzynarodowego Panelu ds. Zmian klimatu w 2018 roku uznali, że bezpieczny poziom globalnego ocieplenia wynosi 1,5 °C. Aby utrzymać taki stan należy globalnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę z poziomu 2010 r. Kataklizm klimatyczny stanie się faktem, jeśli nie wprowadzimy pełnej dekarbonizacji gospodarski globalnej.

      Raport o stanie bioróżnorodności i ekosystemów, opracowany przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych (IPBES) w 2019 r., ukazał obraz skali zniszczeń biosfery. Wykazał, iż degradacja ziemskiego ekosystemu spowodowana przez ingerencję człowieka w naturę doprowadziła milion gatunków na skraj wyginięcia i zaczyna być zagrożeniem dla człowieka. Taka sytuacja wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo żywnościowe i ograniczenie dostępu do czystej wody.

      Wobec powyżej przedstawionych faktów, można domniemywać, że Europejski Zielony Ład jest modelem, który miałby szanse powstrzymać destrukcje klimatu i środowiska.

   
  • zielony_lad_1.jpg
  • zielony_lad_1.jpg
  • zielony_lad_1.jpg
  • zielony_lad_1.jpg

      W ramach wizji Zielonego Ładu, Unia Europejska przyjęła nową strategię rolną, nazwaną „Od pola do stołu”. Jej celem jest gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego, a jednocześnie zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. W głównej mierze wiąże się to z emisją gazów cieplarnianych, których około 10%, przypada na samo rolnictwo, w tym zużycie pestycydów, antybiotyków oraz nawozów sztucznych.

      Założenia planu do 2030 roku, to przede wszystkim zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw oraz zmniejszenie ilości wszystkich używanych pestycydów chemicznych, również niebezpiecznych, o 50%, jak również zmniejszenie ilości nawozów sztucznych o 20%.

      Przed rolnictwem całej Unii Europejskiej stoi ogromne wyzwanie, które budzi wiele kontrowersji. Znaki zapytania można postawić, m.in. w kontekście tego jak i co z opłacalnością produkcji bez pestycydów czy nawozów sztucznych? Aby utrzymać opłacalność na odpowiednim poziomie, należy integrować metody agrotechniczne w uprawie roślin. Takie wyzwania mobilizują do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, stąd inicjatywa powołania do życia projektu: Agrii i AGRO-MASZ w uprawie kukurydzy na założeniach „Zielonego ładu”. Idea wspólnego działania polega na eksperymencie polowym, łączącym wiedzę i doświadczenie dwóch firm, które na co dzień dostarczają zróżnicowane, a zarazem kompleksowe metody w uprawie roślin. Połączenie sił w tym kontekście, daje nadzieję na osiągnięcie oczekiwanego rezultatu.

      Strategia Unii Europejskiej, podąża w kierunku ograniczeń stosowania środków do produkcji. Wydaje się, że jedynym kierunkiem poszukiwań odpowiednich rozwiązań, jest integracja poszczególnych ogniw agrotechniki. Od dawna się mówi o metodykach integrowanej produkcji, jednak w praktyce sporadycznie można spotkać takie technologie produkcji. Nowoczesne techniki uprawy i aplikacja nawozów mineralnych, ma szanse wesprzeć i wybrać technologię, która spełnia ograniczenia UE. Celem wspólnego doświadczenia jest zatem osiągniecie takiego rozwiązania uprawy kukurydzy, które wpisują się w założenia strategii „Zielonego Ładu”. Oczekujemy na wyniki eksperymentu, o czym będziemy informować w kolejnych artykułach.