aktualnosci

# Agro masz

bądź na bieżąco

Wsparcie dla polskiego szkolnictwa

Ogólnopolska akcja „Faza na Rozwój”. Agrii Polska i AGRO MASZ wspiera polskie szkoły rolnicze.

Wsparcie dla polskiego szkolnictwa

Firmy Agrii Polska oraz AGRO-MASZ, realizują akcją edukacyjną „Faza na Rozwój”, skierowaną do młodzieży, uczącej się w zespołach szkół o profilu rolniczym. Informujemy o wizytach w 59 szkołach w całej Polsce, podczas których wręczane są zestawy 5 tablic faz rozwoju roślin na skali BBCH. Swoim patronatem akcję objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Plansze BBCH, które wręczane są placówkom szkolnym, prezentują fazy rozwoju upraw: ziemniaka, kukurydzy, zbóż, rzepaku, buraka. Większość zaleceń z etykiet środków ochrony roślin i raportów z badań posługuje się tymi fazami. Wiedza ta, ma zatem absolutnie podstawowe znaczenie, w prawidłowym zwalczaniu agrofagów i ochronie środowiska rolniczego. W związku z tym, mamy nadzieję, że zostaną one wykorzystane jako pomoce edukacyjne. Znajomość skali BBCH, wspólnej dla wielu krajów, ułatwia  czytelną i prostą komunikację międzynarodową. Dzięki temu, młodzież zyska możliwość wymiany doświadczeń, co jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju. 

Kolejnym etapem naszej akcji „Faza na Rozwój” jest zorganizowanie w wybranych placówkach wykładów na tematy rolnicze, prowadzonych przez naszych agronomów z Działu Rozwoju Agrii, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

W minionym roku, współpracujące firmy, zaprosiły ponad 200 młodych osób ze szkół rolniczych na cykl spotkań edukacyjnych. Głównym było projektu jest przekazanie wiedzy oraz praktyczne zaprezentowanie nowoczesnych technologii upraw i maszyn rolniczych. Młodzież, na żywym organizmie, a więc na poletkach Agrii Demo, mogła też porównać i zaobserwować różnicę między uprawą orkowo-tradycyjną, uproszczoną i pasową. Ta inicjatywa zainspirowała nas do kolejnych działań, na rzecz wspierania uczniów szkół rolniczych.

Dodatkową aktywnością firmy AGRO-MASZ jest uzupełnianie bazy dydaktycznej szkół rolniczych. Na początku lutego przekazano szkole w Dobryszycach  siewnik, który został zaprojektowany specjalnie do celów naukowych. Oprócz siewnika szkoła zyskała dwa modele korpusów płużnych oraz zestaw kluczy nasadowych.