Produkty
# Produkty

Nasze maszyny

Wały

Typy wałów:

 • rurowy
 • gumowy
 • strunowy gładki
 • daszkowy
 • strunowy ząbkowany
 • pierścieniowy
 • Packer
 • tandem (2x crosskill)
 • crosskill
 • tandem (strunowy + rurowy)
 • teownikowy
 • tandem (2x ceownikowy)
 • pryzmatyczny
 • Cracker
 • gumowy 2020
 • trapezowy 2020

  Wał rurowy

  Najbardziej uniwersalny w ofercie wał o średnicy 500 mm. Najlepiej spisujący się na glebach lekkich i niezakamienionych w warunkach suchych. Gwarantuje stabilne prowadzenie agregatu na żądanej ustalonej głębokości roboczej. Pozostawiając glebę luźną stwarza dobre warunki do siewu.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 140 kg.

  Wał gumowy

  Wał zbudowany z gumowych pierścieni o średnicy 500 mm. Wał ten może pracować w warunkach zarówno gleb wilgotnych, jak i suchych. Znakomicie sprawdza się w przygotowaniu pól do siewu w mulcz. Właściwości gumy z jakiej są wykonane pierścienie oraz stosowane skrobaki wału pozwalają na wyeliminowanie niepożądanego zapychania się wału, a dzięki optymalnej średnicy i stosunkowo niewielkiemu oporowi toczenia nie dochodzi też do efektu „pchania” ziemi nawet przy niskich prędkościach roboczych. Specjalnie wyprofilowane pierścienie pozwalają na skuteczne wtórne ugniecenie ziemi w pasmach, a przy odpowiednim rozstawie pierścieni na polu tworzone są optymalne warunki do siewu zbóż, gdyż obszar wysiewu jest pasowo zagęszczany, a między pasami zostaje gleba rozluźniona (w linii po której prowadzone są redlice siewnika),w którą wsiąka duża część opadów.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 454 kg.

  Wał strunowy (gładki i ząbkowany)

  Wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej bądź ząbkowanej krawędzi. Wały stosunkowo lekkie i uniwersalne, charakteryzują się dobrym współczynnikiem kruszenia i wyrównania wierzchniej warstwy gleby. Dobrze sprawuje się na ziemiach lekkich i średnich.

  Wał daszkowy

  Stosowanie wału daszkowego wskazane jest szczególnie na gleby o tendencji do brylenia. Sekcja skrobaków nożowych wspomaga agresywnie uprawiające glebę pierścienie co daje gwarancję intensywnego rozbicia brył ziemi. Budowa pierścieniowa wału pasowo ugniata glebę wydatnie wpływając na lepsze podsiąkanie gleby.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 216 kg.

  Wał teownikowy

  Wał średnicy 500 mm o właściwościach odpowiadających wałowi daszkowemu zbudowany z sekcji pierścieni teownikowych. Zagęszcza ziemię pasami. Znakomicie spisuje się na ziemiach zbrylonych z uwagi na agresywny profil tych pierścieni. Również na tym wale montowana jest sekcja długich skrobaków oczyszczająca przestrzenie międzypierścieniowe.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 260 kg.

  Wał pryzmatyczny

  Profil wału pryzmatycznego został stworzony specjalnie do uprawy przedsiewnej. Kształt zębów minimalizuje przyklejanie się ziemi, co przekłada się na optymalne spulchnianie gleby pod siew. Ostre zęby tworzą niezawodne podłoże do zagnieżdżenia się nasion.

  Wał ceownikowy

  Wał zbudowany z profili w kształcie litery C, wyróżnia się pewną unikatową cechą: profile wypełniają się podczas pracy glebą, która chroni pierścienie wpływając na wydłużenie ich żywotności. Pierścienie nie ingerują w glebę dużą powierzchnią. Główną powierzchnię styku z uprawianym pasem stanowi zasklepiająca pierścienie gleba, chroniąc pole przed tworzeniem się powierzchniowej zbitej warstwy. Każdy z tworzących wał pierścieni pracuje samodzielnie względem osi. Wał dostępny jest w dwóch wersjach: pojedynczej lub podwójnej. W wersji tandem pierścienie zazębiają się i dają jeszcze lepszy efekt kruszenia przerzucanej gleby. Wał umożliwia optymalne przygotowanie pola do siewu, doskonale sprawdza się również w technice uprawy mulczowej.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości w wersji tandem – 490 kg.

  Wał Cracker

  Wał jest przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach polowych - do rozdrabniania dużych brył, na glebach ilastych - przy uprawie gleby i przygotowaniu jej pod siew.

  Wał pierścieniowy

  Składający się ze sprężystych, wykonanych ze stali utwardzanej pierścieni wał dedykowany jest dla uprawy gleb ciężkich. Wał umacnia glebę pasowo rozbijając bryły stwarzając lepsze warunki do podsiąkania gleby. Zabezpieczające wał przed zapychaniem czy zaklejaniem wilgotną ziemią skrobaki nożowe dodatkowo kruszą bryły gleby przedostające się w przestrzenie między pierścieniami. Gładka powierzchnia pierścieni niweluje oklejanie się ziemi na wale przy pracy nawet na glebach wilgotnych i gliniastych.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 182 kg.

  Wał Packer

  Wał pełny zębaty o średnicy 500 mm. Idealny na gleby mokre, zakamienione oraz te z dużą ilością resztek organicznych. Budowa wału zapewnia równomierne, średnie zagęszczenie górnej warstwy ziemi na całej szerokości uprawianego pasa. Wspomagany przez sekcję skrobaków oczyszczających wał z wilgotnej ziemi, z powodzeniem stosowany może być również na glebach średnich oraz ciężkich. Skrobaki wykonane są ze stali hartowanej co wpływa na ich długą żywotność przy zachowaniu pełnej skuteczności roboczej. Każda pojedyncza płytka skrobaka jest regulowana na stabilnym uchwycie, co pozwala na długie ich użytkowanie. Ramka, na której mocowane są skrobaki daje możliwość zmiany kąta ich pracy.
  Wał szczególnie dedykowany do pracy w zestawach uprawowych.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 260 kg.

  Wał tandem

  Na większość typów maszyn z oferty istnieje możliwość nabudowania układu tandemowego wałów doprawiających. Tandem to propozycja zestawionych wałów strunowego - 400 mm oraz rurowego - 400 mm. Dzięki zawieszeniu wałów na ramie z zawiasami wały mogą pracować dostosowując się do nierówności na polu unikając efektu podbijania, który odbijałby się obniżeniem jakości pracy. Wał pozwala na stabilne prowadzenie agregatu przy zachowaniu ustawionej głębokości roboczej. Wykazuje się również wysokim współczynnikiem wyrównania uprawianego pasa oraz wtórnego zagęszczenia gleby.

  Tandem 2 x crosskill

  Wał gumowy 2020

  Wał gumowy o średnicy 560 mm nadaje się do pracy w niemal każdych warunkach. Narzędzie jest przystosowane do pracy z siewnikiem. Dzięki swojej budowie wał zagęszcza glebę jedynie w miejscu, gdzie spadają nasiona pozostawiając otwartą glebę pomiędzy rzędami. Takie rozwiązanie ułatwia przykrywanie nasion tuż po ich wysianiu.

  Do wyboru są odstępy rzędów 12,5 lub 15,0 cm.

  Wał trapezowy 2020

  Wał trapezowy o średnicy 560 mm nadaje się do pracy na glebach lekkich i średnich. Narzędzie jest przystosowane do pracy z siewnikiem. Dzięki swojej budowie wał zagęszcza glebę jedynie w miejscu, gdzie spadają nasiona pozostawiając otwartą glebę pomiędzy rzędami. Takie rozwiązanie ułatwia przykrywanie nasion tuż po ich wysianiu.

  Do wyboru są odstępy rzędów 12,5 lub 15,0 cm.

  Wał crosskill

  Znakomicie sprawdza się przy rozbijaniu zbrylonej gleby. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze, a więc zapobiega też powstawaniu skorupy na jego powierzchni. Pierścieniowa konstrukcja wału chroni go przed zapychaniem się. Wał znakomicie sprawdza się na glebach lekkich. Wał może być skonfigurowany z układem podłużnych skrobaków oczyszczających przestrzenie między pierścieniami.

  Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 420 kg.